UWAGA

Organizacja zajęć od 18 stycznia 2021 roku (poniedziałek) pozostaje bez zmian, tzn.:
1.klasy I-III szkoły podstawowej - nauczanie stacjonarne (w szkole)
2.klasy IV-VIII i szkoła branżowa - nauczanie zdalne
3.kształcenie zawodowe w szkole branżowej (zajęcia praktyczne) - raz w tygodniu stacjonarnie (zgodnie z harmonogramem, który obowiązywał przed świętami)
4.środa jest dniem konsultacji
5.internat funkcjonuje na dotychczasowych zasadach
6.na terenie szkoły jest możliwość skorzystania z pomocy pedagoga i psychologaPRZETARG

Od 02.11 do 29.01 klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz szkoła branżowa uczą się zdalnie. Klasy I-III uczą się stacjonarnie.

W każdą środę jest możliwość konsultacji z nauczycielami w formie stacjonarnej (po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem, w trakcie przerwy w zajęciach online).

Podczas nauczania zdalnego jest możliwość skonsultowania się z psychologiem i pedagogiem szkolnym na terenie szkoły lub telefonicznie. Proszę wcześniej uzgodnić termin – dzień i godzinę (kontakt przez dziennik Librus).

Psycholog pani Małgorzata:


 Poniedziałek 7.30 – 11.45

 Wtorek 7.30 – 13.00

 Środa 10.00 – 15.05

 Czwartek 7.30 – 13.30

 Piątek 7.30 – 11.45

Pedagog szkolny pani Maria:


Poniedziałek 8.30 – 14.30

Wtorek 8.00 – 14.30

Środa 8.00 – 10.00

Czwartek 7.45 – 14.30

Piątek 8.30 – 14.15


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W ŻARACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 OD DNIA 01.09.2020r.


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W piątek 18 września 2020 r. część harcerzy z Drużyny "Diabliki" zwiedziła gmach budynku Sądu Rejonowego w Żarach.

Harcerze mieli możliwość poznania pracy Sędziego i innych pracowników Sądu od środka. Poznali rozmieszczenie sal rozpraw, mieli możliwość zobaczenia jak przebiega rozprawa, jakie stroje obowiązują na wokandzie. Najciekawszym akcentem była możliwość doświadczenia warunków, w jakich są przetrzymywani zatrzymani. Drużyna Harcerska bardzo dziękuje Pani Katarzynie Chabraszewskiej za zorganizowanie tak ciekawego i wzbogacającego naszą wiedzę spotkania. CZUWAJ!


Rozpoczęcie roku szkolnego w SOSW Żary

01.09.2009 r. odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2020/21. Było to wyjątkowe i historyczne wydarzenie ponieważ z dniem 01 września przyjęliśmy  nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Starosta Józef Radzion oraz wicestarosta Małgorzata Issel uroczyście przekazali na ręce dyrektor Barbary Sulikowskiej tablicę z nową nazwą placówki oraz sztandar szkoły.Rozpoczęcie roku szkolnego w BURSIE,, WYPRAWKA SZKOLNA,, - Szkoła BranżowaDOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

na rok szkolny 2020/2021 –,, WYPRAWKA SZKOLNA,,

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2020 r.,

( Dziennik Ustaw z dnia 10 lipca 2020 poz. 1227 ) w sprawie szczegółowych warunków udzielania

pomocy uczniom niepełnosprawnym w fomie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022

uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający

w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia , otrzymają pomoc w formie

dofinansowania do kwoty 390,00 zł do zakupu podręczników na rok szkolny 2020/2021.

Warunkiem będzie złożenie wniosku do dyrektora szkoły o udzielenie w/w pomocy – termin,

początek września 2020 (dokładnie podamy) , z załączeniem ksera aktualnego orzeczenia

z poradni psychologiczno -pedagogicznej.

Za zakupione podręczniki należy pobierać imienne faktury ( wystawione na rodzica, prawnego

opiekuna, rodzica zastępczego, pełnoletniego ucznia, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka …)

które będzie można dostarczyć w póżniejszym terminie.UWAGA!

Drodzy uczniowie i rodzice!

Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS w dniu 26 czerwca nie odbędzie się uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego. Świadectwa, dyplomy oraz nagrody książkowe uczniowie będą odbierali w klasach u wychowawcy w wyznaczonych godzinach. Z uwagi na ograniczenie liczby osób przebywających na terenie szkoły uczniowie będą odbierali świadectwa samodzielnie - wyjątkiem mogą być dzieci w klasach I-III, którym może towarzyszyć jeden rodzic.

Godziny odbioru świadectw, dyplomów i nagród:

godz. 8.00 - 9.00 - Klasy I-III i klasy IVa, IVb

godz. 9.00-10.00 - Klasy Va, VIa, VIb, VIIa, ZET

godz. 11.00-12.00 - Klasy I-II szkoły branżowej

Klasy VIIIa i VIIIb oraz Klasa III kucharz szkoły branżowej (uczniowie kończący naukę) - odbierają świadectwa o godz. 10.00 w stołówce szkolnej. Ewentualna obecność rodziców - jeden rodzic do ucznia.

Świadectwa nieodebrane przez uczniów w dniu 26 czerwca będą dostępne w sekretariacie szkoły, z wyjątkiem uczniów kończących szkołę.

Zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – dot. szczegółowych wyników egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w dniu 31.07 w sekretariacie szkoły


Ogłoszenie o rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Ośrodka ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w zawodzie kucharz i cukiernik na rok szkolny 2020/2021.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być złożone osobiście w sekretariacie Ośrodka lub po ich podpisaniu i zeskanowaniu przesłane mailem na adres sekretariat@odwsm.pl

Druki niezbędne do rekrutacji znajdują się w zakładce Szkoła / rekrutacja


UWAGA !

W związku ze zmianą numeracji budynków administrowanych przez Ośrodek ,  następuje zmiana adresu Specjalnego Ośrodka dla Dzieci  z Wadami  Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach:

zamiast dotychczasowego nr ul. Spokojna 2   stosuje się:

Ul. Spokojna 3 , 5

Dyrektor Ośrodka

mgr Barbara Sulikowska

 

Przetarg


Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu

Każde bezpłatne badanie przeprowadzone u osób powyżej 60 roku życia w ramach programu

„ZADBAJ O SŁUCH” wspiera ODWSM w Żarach oraz Fundację Echo.

Na badanie należy zgłosić się z ulotką albo podać hasło „ZADBAJ O SŁUCH”.

Ulotki do odebrania w sekretariacie ODWSM.


 


W dniu 12 grudnia   2019r.

Odbyło się spotkanie z uczniami szkoły podstawowej „Lekcja przedsiębiorczości ‘’.

Uczniowi  VIII a i VIII b oraz ZET pod kierunkiem pani Anety i pani Izy ,zaprezentowali przedstawienie

„Co to jest przedsiębiorczość’’

POMYSŁ-ROBIĘ COŚ DLA INNYCH –JESTEM PRACOWITY- NIE PODDAJE SIĘ- NIE BOJĘ.

 zdjęcia

W dniu 13 grudnia 2019 r.

W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości, uczniowie wraz z wychowawcami, rodzicami, zaangażowali się w organizację KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO, z którego dochód przeznaczony będzie na zorganizowanie SPOTKANIA ŚWIĄTECZNEGO  w dniu 20 grudnia 2019r.

zdjęcia

W dniu 17 grudnia 2019r.

Uczniowie naszego Ośrodka z klas Branżowych I i II o profilu Kucharz pod opieką p. Elżbiety Kuberskiej i Violetty Franczak zwiedzali Zakład Zagospodarowania Odpadami w Marszowie. Uczniowie zobaczyli najważniejsze obiekty zakładu sprawdzając co dzieje się ze śmieciami na każdym etapie ich przeróbki. Byli świadkami ważenia śmieciarki, zwiedzili halę wyładunku , sortownię, boksy na surowce wtórne , kompostownię i kwaterę składową . W świetlicy brali udział w ciekawych warsztatach dotyczących sortowania i przetwarzania śmieci.

zdjęcia

POTRAWY REGIONALNE

W Specjalnym Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy odbyła się prezentacja potraw regionalnych w zdrowym stylu. Uczniowie brali aktywny udział w konkursach na temat charakterystyki Borów Dolnośląskich. Pokaż został uwieńczony degustacją potraw regionalnych w postaci pandy chleba, pierogów chrząstowskich, rolady z ciasta francuskiego z kaszą gryczaną i grzybami, galaretek truskawkowych, kompotu z owoców leśnych. Uczniowie zostali nagrodzeni ręcznie zdobionymi pierniczkami w kształcie ceramiki bolesławieckiej.

zdjęcia
zdjęcia

Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego Krwiodawstwa PCK

08.11.2019r. uczniowie naszego Ośrodka : Stanisława Grabska ( kl.VII) i Adam Lichacz ( kl. IK/C) wraz z opiekunką SK PCK Violettą Franczak uczestniczyli w uroczystym wręczeniu nagród za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o tematyce Honorowego Krwiodawstwa PCK w kategorii Ośrodków Specjalnych. Uroczystość połączona była z otwarciem wystawy pokonkursowej w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze . W konkursie wzięło udział 518 dzieci z 53 placówek oświatowych woj. lubuskiego. Konkurs został zorganizowany po raz 40 przez Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze . Gratulujemy zwycięzcom.

zdjęcia

8 listopada 2019- Śniadanie daje moc-

Codzienne śniadanie pomaga dzieciom dobrze zacząć dzień i daje równy start w szkolne obowiązki. 8 listopada, w Dniu Śniadanie Daje Moc, również i MY zorganizowaliśmy dla klas I-III  wspólne  śniadanie w ten sposób daliśmy szansę dzieciom, aby mogły wspólnie przygotować i zjeść najważniejszy posiłek dnia. Dzieciaki miały frajdę nie tylko z dzielenia się z innymi, ale także spróbowania nowych smaków, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie inne dzieci i dlaczego właściwie śniadanie jest takie ważne. Oprócz przepysznych sałatek, była również warzywna sałatka, która zniknęła w oka mgnieniu. NA ZDRÓWKO.

zdjęcia

06 listopada 2019 roku Wizyta w  Żarskim Schronisku

 Drużyna Harcerska Diabliki we współpracy z kołem PCK oraz wolontariuszami panią Katarzyną Maniecką i Filipem Manieckim odwiedziła żarskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Przekazaliśmy wspólnie zebraną karmę. Pani Katarzyna Maniecka z synem Filipem oprowadzili nas po obiekcie i opowiedzieli nam wzruszające historie naszych czworonożnych przyjaciół.

zdjęcia

 Dzień Postaci z Bajek

 Dzień postaci z bajek, to szczególny dzień, bez wątpienia warto o nim pamiętać. Bajki to wyprawa do świata marzeń i wyobraźni, odskocznia od dnia codziennego. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza, uczniowie połączyli temat bajek z kodowaniem przy pomocy robotów Ozobot. Najmłodsi uczestnicy programu zakodowali trasę dla robota, która kształtem przypominała królewnę Śnieżką.

Oprócz  tego odgadywali zagadki a także pomogli posegregować rekwizyty i przedmioty, które kojarzą się ze znanymi dzieciom bajkami.

zdjęcia

Narodowe Święto Niepodległości

W piątek, 8 listopada 2019 r. obchodziliśmy Święto Niepodległości. W szkole był apel z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. O godzinie 11.11 odśpiewaliśmy i migaliśmy hymn Polski. Potem uczniowie klas I – IV obejrzeli prezentację o polskich symbolach narodowych, a uczniowie klas V – VI i szkoły branżowej – filmy „Gra o niepodległość” i „Bitwa warszawska”. Dekoracje w barwach narodowych (godło, mapa Polski, kotyliony, symboliczna postać Józefa Piłsudskiego) i gazetka okolicznościowa oraz krzyżówka z hasłem „niepodległość” przybliżyły uczniom tematykę patriotyczną. Obchody Święta Niepodległości zorganizowali nauczyciele historii.


Nasza szkoła włączyła się w akcję MEN "Szkoła pamięta".

Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci i wydarzenia. Działania, które podejmowaliśmy: - Odwiedziliśmy lokalne miejsca pamięci i zgłębiliśmy ich historię - Zapaliliśmy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej - Wspomogliśmy działania organizacji opiekującej się polskimi cmentarzami i miejscami pamięci za granicą

zdjęcia


Dzień nauczyciela

Dnia 11 października 2019 roku o godzinie 8:30, w sali gimnastycznej naszego Ośrodka odbyła się akademia  z okazji dnia nauczyciela pod kierunkiem pani Doroty Szkwarek i pni Ewy Ziółkowskiej Organizatorem uroczyści byli uczniowie klasy 6 oraz klasy III Szkoły Branżowej. Zaproszeni zostali wszyscy Pracownicy Ośrodka oraz uczniowie pozostałych klas. Celem  imprezy było uczczenie nauczycieli w dniu ich święta oraz podziękowanie im za trud włożony w naszą edukacje i wychowanie. Przedstawiciele wszystkich klas złożyli nauczycielom i pracownikom życzenia i podziękowania oraz wręczyli im prezenty i  kwiaty. Młodsze dzieci zaprezentowały występy taneczne. Po odśpiewaniu ,,sto lat „’ uroczystość zakończyła się. Nauczyciele byli wzruszeni i zadowoleni. Akademia przebiegła w miłej, ale podniosłej atmosferze. Wszyscy  byli bardzo zadowoleni a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.
Aby cała uroczystość miała odpowiednią oprawę, pracowało wiele osób  szczególne podziękowania pani Anecie Micko , pani Agnieszce Godeckiej oraz panu Krzysztofowi Rucińskiemu..

KARTKA DO POWSTAŃCA

Kolejny raz uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej kampanii "BohaterON - włącz historię!".                       1 sierpnia tego roku obchodziliśmy 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.                        To wyjątkowa data.

Nasi uczniowie wykonali prace plastyczne o tematyce powstańczej i wypisywali kartki z pozdrowieniami dla uczestników walk o stolicę w 1944r. W ten sposób wyrazili szacunek i wdzięczność oraz podziękowali za ich walkę, odwagę i poświęcenie.


W dniu 01.10.2019r.  klasy I-IV wybrały się na wycieczkę do stadniny koni w Jagłowicach.

Podczas wycieczki dzieci miały indywidualne lekcje jazdy konnej oraz przejazd bryczką po okolicznych lasach co dostarczyło dzieciom mnóstwo wrażeń;)

Mogliśmy ogrzać się przy ognisku a także upiec kiełbaski, które na świeżym powietrzu smakowały wyśmienicie. Oprócz pysznych kiełbasek mogliśmy również spróbować smacznego ciasta, które upiekła Nam mama Izy za co jej serdecznie dziękujemy!

Dzieci były zachwycone jazdą konną- niektóre bez problemu weszły na konia a niektóre musiały pokonać swój strach, ale potem były szczęśliwe.W dniu 27.09.2019r. odbyło się Pasowanie klas pierwszych.

Pierwszaki musiały przejść egzamin, aby móc zostać pełnoprawnymi uczniami. Przeszły egzamin ze wszystkich kategorii: matematycznej, przyrodniczej, kulinarnej oraz muzycznej. Cała społeczność szkolna przyjęła nowych uczniów z wielkim entuzjazmem. Uczniowie przystąpili do ślubowania a następnie zostali pasowani na ucznia przez Panią Dyrektor.


W dniu 11.09.2019r. W Żarach odbyła się I Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „Syrenada”.
Nasi uczniowie zaprezentowali się rewelacyjnie.
W swoich kategoriach:
I miejsce w skoku w dal zajął Miłosz K.
I miejsce w biegu na 100 metrów zajął Sebastian B.
II miejsce w biegu na 200 metrów zajął Robert Z.
II miejsce w biegu na 200 metrów zajął Adam O.
IV miejsce w rzucie piłką palantową zajęła Aleksandra R.
IV miejsce w skoku w dal zajęła Oliwia B.
Uczniowie przygotowywani byli pod okiem nauczycieli w-f.
W dniu 11.09.2019 r. w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszem policji. Tematem spotkania były bezpieczne zachowania w szkole, w drodze do szkoły oraz podczas spędzania czasu wolnego.
07.09.2019r. Nasz Szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie. Spotkaliśmy się pod ratuszem o godz. 10.00. Czytaliśmy fragmenty nowel polskich: „Dobra Pani” E. Orzeszkowej. Wysłuchano noweli „Sachem” H. Sienkiewicza, „Katarynkę” B. Prusa w wykonaniu
Oli z klasy IVb, rodziców i nauczycieli. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie w przyszłym roku.


2 września 2019r. uczniowie naszego Ośrodka rozpoczęli kolejny rok szkolny. Na inauguracji oprócz uczniów szkoły podstawowej i branżowej byli obecni absolwenci ZSZ o profilu kucharz i ślusarz, którzy odebrali certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń umożliwiający pogłębienie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji.