Kadra

           Nauczyciele i wychowawcy w naszych szkołach i internacie to wykwalifikowani pedagodzy,  terapeuci i rewalidanci z wieloletnim doświadczeniem. Większość ukończyła studia podyplomowe i posiada uprawnienia do nauczania dodatkowych przedmiotów. Celem nadrzędnym dla nas jest przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
do samodzielności i aktywności w dalszym życiu.
Stawiamy na:
 - wsparcie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia i wychowanka,
 - rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 - zapewnienie bezpiecznych warunków w szkole i internacie,
 - naukę i wychowanie w atmosferze akceptacji,

Chcemy, żeby każdy uczeń i wychowanek mógł odnieść sukces w edukacji, a do szkoły przychodził
z chęcią i uśmiechem.
Sulikowska Barbara: dyrektor Ośrodka, zajęcia z autystami, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem, Zarządzanie oświatą;

Beata Prowancka – Szelest: zastępca dyrektora Ośrodka, nauczyciel historii, języka polskiego, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie placówką oświatową, Resocjalizacja i socjoterapia, kursy języka migowego II stopnia;

Katarzyna Spacjer: kierownik internatu, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;

Małgorzata Bańska - Polewka: nauczyciel języka angielskiego;

Anna Bilińska – Nowak: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy III a, nauczyciel mianowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, Trener/wykładowca języka migowego;

Elżbieta Braun: nauczyciel religii, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogiczny, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Zarządzanie Oświatą, Terapeuta Tomatisa i Kinezjologii;

Olga Chmiel: nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy II k i II c, nauczyciel mianowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;

Izabella Filipek: nauczyciel języka niemieckiego, terapeuta rewalidacji indywidualnej;

Violetta Franczak: nauczyciel biologii, chemii, wychowania do życia w rodzinie, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy Ik szkoły branżowej I stopnia (absolwenci gimnazjum), nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, kurs języka migowego II stopnia;


Agnieszka Godecka: nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Sztuka, Kursy języka migowego III stopnia;

Katarzyna Gruber: terapeuta Tomatisa, logopedii i rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Terapia pedagogiczna;

Jolanta Hojda: nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych, pracowni gastronomicznej, wychowawca klasy Ik/Ic branżowej szkoły I stopnia (absolwenic SP), nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;


Małgorzata Jaśkowiak: terapeuta logopedii, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja
i socjoterapia;

Marek Konieczny: nauczyciel muzyki, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe Zarządzanie oświatą;

Alina Kopala: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy Ia/IIa, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Trener/wykładowca języka migowego;

Beata Kowal: nauczyciel matematyki, informatyki, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy VIIa, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Informatyka, Komunikacja alternatywna – Makaton;

Paulina Król: nauczyciel świetlicy z przygotowaniem pedagogicznym, studia Resocjalizacja i profilaktyka oraz niedostosowanie społeczne, studia podyplomowe Opiekuńczo – wychowawcze, w trakcie studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Oligofrenopedagogika;

Krzyżańska Grażyna: nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Logopedia z terapią pedagogiczną, licencjat Praca i opiekuńcza i specjalna, studia Resocjalizacja i profilaktyka niedostosowanych społecznie;

Elżbieta Kuberska: nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy Ic branżwej szkoły I stopnia (absolwenci gimnazjum), nauczyciel mianowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia Praca socjalna i resocjalizacja – licencjat, kursy języka migowego II stopnia;

Joanna Kucharska: wychowawca internatu grupy III i IV;

Aleksandra Malinowska: terapeuta rewalidacji indywidualnej;

Aneta Mićko: wychowawca i nauczyciel w ZET oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych kucharz i cukiernik, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym;

Danuta Piniuta: wychowawca internatu grupa II, terapeuta rewalidacji indywidualnej, kinezjologii i BFB, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Logopedia, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;

Maria Rak: pedagog szkolny;


Mirosława Rochoń: wychowawca internatu grupy III i IV, nauczyciel mianowany, studia Praca socjalna i resocjalizacja, kursy języka migowego II stopnia, Europejski Kurs Komputerowy ECDL;

Krzysztof Ruciński: nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa,  nauczyciel mianowany z przygotowaniem surdopedagogicznym;

Angelika Rybczyńska: nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, terapeuta rewalidacji indywidualnej, instruktor pływania, trener II klasy piłki siatkowej, wychowawca klasy VIIIb, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym
i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, kurs Aerobiku leczniczego;

Leokadia Sienkiewicz: nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;

Agnieszka Sowa: wychowawca internatu grupa III, nauczyciel mianowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym;

Dorota Szkwarek: nauczyciel języka polskiego, biblioteki, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy VI b, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, kursy języka migowego II stopnia;

Agnieszka Szymczak: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta rewalidacji indywidualnej, Tomatisa, logorytmiki, wychowawca klasy IIb-IIIb, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, Trener/ wykładowca języka migowego;


Wojciech Tadla: nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym, wychowawca klasy VIa, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Informatyka;

Ks. Ryszard Walner: nauczyciel religii, diecezjalny pasterz niesłyszących, nauczyciel mianowany, członek ogólnopolskiego zespołu tworzącego pojęcia religijne w języku migowym;

Leszek Wantoła: nauczyciel fizyki, teoretycznych przedmiotów zawodowych, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy IV a, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja
i socjoterapia, Informatyka, Matematyka;

Katarzyna Wasilewska: nauczyciel geografii, przyrody, terapeuta rewalidacji indywidualnej, wychowawca klasy VIII a, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, kursy języka migowego II stopnia;

Małgorzata Węgłowska – Kanarek: psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta BFB, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;

Marcin Wojtalewicz: nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym, studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjna;

Izabela Wrońska: terapeuta BFB, terapeuta rewalidacji indywidualnej, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, wychowawca klasy IVa, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia;


Danuta Zajączkowska: nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V a, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem, surdopedagogicznym studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Bibliotekoznawstwo, kursy języka migowego III stopnia;

Ewa Ziółkowska: nauczyciel matematyki, podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowego, terapeuta rewalidacja indywidualnej, wychowawca klasy III k branżowej szkoły I stopnia, nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem surdopedagogicznym i oligofrenopedagogicznym, studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia, Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość;


Mirosław Żandarski: wychowawca internatu międzyszkolnego;


Katarzyna Żurawska: wychowawca internatu grupa I, nauczyciel stażysta z przygotowaniem surdopedagogicznym, studia Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Terapia zajęciowa i psychomotoryka, Surdopedagogika – licencjat.