Raporty z ewaluacji wewnętrznej


  W roku szkolnym 2019/2020 była przeprowadzona ewaluacja problemowa w zakresie wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz.U z dnia 25 sierpnia 2017r )

Wymaganie 1

Wymaganie 2

Wymaganie 3